Bardic Crown presented to the Rev. L

Bardic Crown presented to the Rev. L
Bardic Crown presented to the Rev. L
Bardic Crown presented to the Rev. L
iBase ID
1007
Rhif y ffotograff
3356
Rhif dosbarth
R3(821)
Rhif negyddol
No negative
Teitl
Bardic Crown presented to the Rev. L. Haydn Lewis at the Royal National Eisteddfod of Wales, Dyffryn Maelor (Rhosllanerchrugog), 1961
Lle
Unknown
Lleoliad gwreiddiol
Treorchy Library
Blwyddyn o ddelwedd
1961
Labelau
This item includes these files