Rev. L

Rev. L
Rev. L
Rev. L
iBase ID
1009
Rhif y ffotograff
3357
Rhif dosbarth
R3(821)
Rhif negyddol
No negative
Teitl
Rev. L. Haydn Lewis, Crowned Bard at the Royal National Eisteddfod of Wales, Dyffryn Maelor (Rhosllanerchrugog), 1961
Lle
Unknown
Lleoliad gwreiddiol
Treorchy Library
Blwyddyn o ddelwedd
1961
Labelau
This item includes these files