Primitive Methodist Church

This item is active and ready to use
Primitive Methodist Church
Primitive Methodist Church
Primitive Methodist Church
iBase ID
10217
Rhif y ffotograff
25968
Rhif dosbarth
TE 152 (287.4)
Teitl
Primitive Methodist Church
Lleoliad
Howell Street
Lle
Cilfynydd
Lleoliad gwreiddiol
Unknown
Labelau
This item includes these files