Richard Williams

This item is active and ready to use
Richard Williams
Richard Williams
Richard Williams
iBase ID
10223
Rhif y ffotograff
25970
Rhif dosbarth
TE 152 (372)
Teitl
Richard Williams, headmaster of Cilfynydd Boys School between 1887 and 1928
Lle
Cilfynydd
Lleoliad gwreiddiol
Original not held at Library
Labelau
This item includes these files