Cilfynydd Primary School

This item is active and ready to use
Cilfynydd Primary School
Cilfynydd Primary School
Cilfynydd Primary School
iBase ID
10235
Rhif y ffotograff
25979
Rhif dosbarth
TE 152 (372)
Teitl
Cilfynydd Primary School
Lle
Cilfynydd
Lleoliad gwreiddiol
Original not held at Library
Blwyddyn o ddelwedd
1959
Labelau
This item includes these files