Rev. D. Spenser Jones, B.A

This item is active and ready to use
Rev. D. Spenser Jones, B.A
Rev. D. Spenser Jones, B.A
Rev. D. Spenser Jones, B.A
iBase ID
11161
Rhif y ffotograff
613
Rhif dosbarth
R(283)
Rhif negyddol
No negative
Teitl
Rev. D. Spenser Jones, B.A. (Vicar of Ystradyfodwg)
Lle
Pentre
Lleoliad gwreiddiol
Treorchy Library
Labelau
This item includes these files