Heath corner and west end of High Street

Heath corner and west end of High Street
Heath corner and west end of High Street
Heath corner and west end of High Street
iBase ID
1407
Rhif y ffotograff
01/k/010
Rhif negyddol
ay5
Teitl
Heath corner and west end of High Street, November 1965
Lleoliad
High Street
Lle
Aberdare
Lleoliad gwreiddiol
Aberdare Library
Blwyddyn o ddelwedd
1965
Labelau
This item includes these files